وبلاگ لیستی سایدبار راست

زیر منوی3 کدهای ussdخدمتی جدید از ای نوتی

زیر منوی 3کدهای   خدمتی جدید ازای نوتی(ویژهمشترکین )رونمایی شد. کاربران با شماره گیری شماره *6655*3# وارد سامانه ای می شوند که در ان اطلاعاتی :